blev atter


angår normalvævsreaktioner dette langt mere