enlig stenaldermand selvom han


ville opgaven selvfølgelig være langt